درباره ما

ساتراپ چاپ را در سال 1356 آغاز کرد.
سپس با توسعه شرکت شعبه های دیگری در شهرها و کشورهای دیگر افتتاح شد. در زمینه های تبلیغات، تجارت، معماری و بازارهای مالی این فعالیت ها تا به امروز ادامه دارد. در بخش های مختلف سایت می توانید فعالیت ها و بخشی از رزومه شرکت را بیابید. شرکت های زیرمجموعه هلدینگ ساتراپ را ببینید.